Utbildning i METAKOMMUNIKATION

                en framtida nyckelkompetensVill Du:


·        Kunna Möta och Leda Dig själv och andra, i olika roller i livet?
Det kan t.ex. vara som ledare, medarbetare, förälder eller vän.


·        Kunna förstå Dig själv och andra bättre, och hantera olika situationer i livet?

      Det kan t.ex. vara att hantera konflikter, val, stress och att tala inför andra.


·        Identifiera, sätta och uppnå Dina mål?                                             Lösningen kan t.ex. vara att formulera målen på rätt sätt. Då kan du skapa drivkraft och se vägen för att nå målen.


·        Må bättre i knopp & kropp – få mer balans i livet?


·        Kunna analysera mänsklig kommunikation för att identifiera vad som behöver förändras?


·        Kunna använda effektiva verktyg för att göra de förändringar som behövs?


Då är det här en utbildning för Dig!!


Citat från en deltagare: ”Jag känner mig snällare, starkare, mer allmänbildad, smartare, med bredare kompetens, bättre förståelse för mig själv och andra, och känner att jag kan prata med alla om allt!

                                                                           


UTBILDNING I METAKOMMUNIKATION

Utbildningen i METAKOMMUNIKATION ger Dig verktyg för att kunna leda Dig själv och andra, oavsett område och livssituation. Den tar ett systematiskt och strukturerat grepp kring de flesta aspekter av mänsklig kommunikation. Särskilt utgående från att hjärnan använder vissa gemensamma mönster när den hanterar information.

Fokus ligger på förståelse och på att analysera/filtrera för hitta mönster, inklusive träning på att utföra praktiskt förändringsarbete på olika mänskliga system (individer, relationer, grupper, organisationer).

Exempel på områden där utbildningen har stor effekt är
- Ledarskap
- Konflikthantering
- Presentation
- Marknadsföring
- Stresshantering

De aktiva förändringspaketen i utbildningen är generella, vilket gör att de går att sätta in i vilket sammanhang som helst, oavsett innehåll.

Utbildningen i Metakommunikation har sin grund i stora delar av den västerländska filosofisk traditionen. Allt från Aristoteles med sina kategorier och holistiska tänkande, via sådana storheter som Descartes, Schopenhauer, Kant och Nietsche till modernare tänkare som Bateson, Chomsky och Korbzynski. Ända fram till modern hjärnforskning, t.ex hos  Lövheim, Lipton och Lazarus.

 

 METAKOMMUNIKATION


  ”Metakommunikation betyder rent språkligt kommunikation om kommunikation,
  dvs.när någon eller några kommunicerar med sig själva eller andra om beteende,
  intentioner och valda sanningar. Med det menas att utifrån en metaposition till
  kommunikationen beskriva vad kommunikationen består av.”

                                                                                               (Wikipedia 2017-10-30)

Ett exempel är att formulera i ord vad som händer när två människor möts.
Metakommunikation beskriver vad som sägs, görs, tänks och upplevs.

Ett ytterligare exempel kan vara från ett möte i en organisation/företag, där det går att både identifiera och beskriva att det samtalet handlar om ligger utanför agendan för mötet.
Uppmärksamheten för att kunna identifiera detta är på kommunikationen utifrån en metaposition.