Vår kompetens ger flexibilitet

Alla på företaget är Metakommunikatörer, vilket innebär att vi har specialkompetens att hantera mänsklig kommunikation i form av mönster och inte bara på innehåll. Det spelar ingen roll i vilket sammanhang eller i vilken ram som kommunikationen sker, människans hjärna hanterar information enligt samma principer i alla sammanhang. Hjärnan omvandlar information från innehåll till form, för att kunna hantera vår komplicerade verklighet på ett effektivare sätt. Fördelarna med att jobba på form är att vi kan anpassa både analys och förändringsarbete till hjärnans sätt att arbeta. 

Vårt fokus ligger i att identifiera obalanser i mänskliga system (från individ till organisation) via kommunikation, och sedan göra förändringar för att skapa balans i systemet. 
 

Vi har verksamhet inom tre huvudområden

Utbildning - Inspiration - Coachning/Rådgivning

Här nedan finns ett litet axplock ur våra produkter och tjänster

          Vi skräddarsyr naturligtvis efter Era önskemål

Utbildning och Kurser (se också under Aktuellt)

 • METAKOMMUNIKATION - en framtida nyckelkompetens
 • Ledarskap
 • Kommunikation - Att våga tala i grupp
 • Målhantering
 • Projektplanering
 • Stresshantering 
 • Personlig Utveckling 

  Inspiration (Föreläsningar m.m.) 

 • Du blir vad Du tänker- Tankens kraft
 • Att hantera stressande situationer
 • God laganda - Svetsa samman en grupp
 • Att finna glädjen i vardagen - Se möjligheter i stället för problem
 • Intern kommunikation - Framgångsnycklar och fällor 

  Coachning - aktivt förändringsarbete

  - Chef/Ledare - Individer - Relationer - Grupper - Organisationer

 • Personlig utveckling
 • Stresshantering
 • Konflikthantering
 • Prestationsutveckling
 • Ledarskap
 • Medarbetarskap
 • Planering
 • Målhantering


 •